พระปทุมมาศ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระปทุมมาศ
02/01/2019 - 12:29