ต้องมีวินัยและซื่อสัตย์
19 ชั่วโมง 37 นาที ที่แล้ว