ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระประกอบบุญ ลัทธิพระสีวิไชย วัดมหาวัน จ.ลำพูน เจริญพรว่า เชิญร่วมกิจกรรม เปิดตำนานพระพระรอดสุดยอดพุทธาคมนครหริภุญชัย 1,400ปี และอบรมเชิงปฏิบัติการปั้นพระรอด-พระสกุลลำพูน รุ่นที่1ในวัน อาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 256208.00น.พิธีบูชาพระรอด,อารักษ์วัดมหาวัน,โบราณสถานกู่พระลบโบราณกู่พญาอาทิตย์โบราณประตูมหาวัน13.00 พิธีเปิดกิจกรรมศึกษาตำนานพระรอด กิจกรรมปั้นพระรอดพระสกุล16.00 พิธีทำบุญน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์และอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวันถวายพระราชกุศลแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์นครหริภุญชัย องค์สถาปนาวัดมหาวันพญาอทิตยราชองค์บูรณะวัดมหาวันพญาสรรพสิทธิองค์บูรณะวัดมหาวันวันอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือนวันอาทิตย์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน 2562เวลา16.00น.พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ ทักษิณานุปทาน17.00น.สวนมนต์เย็นเจริญกรรมฐานจิตภาวนา สมัครจำนวนจำกัด นอกจากนี้พระครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล เมตตาอธิฐานจิตแผ่นทองคำแผ่นโลหะ เมตตามอบผงว่าน จัดสร้างพระรอดหลวงรุ่น1 ยอดมหาเศรษฐี บูรณะวิหาร วัดมหาวันหลวงพ่อครูบาน้อยเมตตาเดินทางมานั่งปรกอธิฐานจิตพระรอดรุ่นนี้ วันที่13กรกฏาคม2562 16.00น.วัตถุประสงค์*บูรณะวิหารวัดมหาวัน*จัดตั้งมูลนิธิพระรอดวัดมหาวัน*เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร เยาวชน จังหวัดลำพูน และที่สำคัญทาง พระเถราจารย์ เกจิดังจะได้ อธิฐานจิต พระรอดหลวง รุ่น1 บูรณะวิหารวัดมหาวัน จ.ลำพูน ในวันที่ 12 กรกฏาคม2562เ วลา17.00น.1.พระครูวิบูลย์ธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ วัดปางกึ๊ด) องค์ประธานจุดเทียนชัย 2.พระเทพมงคลโมลี วัดล้านนาญาณสังวราราม อ. จอมทอง.พระราชวิสุทธิญาณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่4.พระครูปัญญาวรคุณ(หลวงพ่อทองแดง)วัดดอยพระเจ้าตนหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่5.พระครูสิริบุญวัฒน์(หลวงพ่อเสวต)วัดเจติยบรรพต อ.พร้าว จ.เชียงใหม่6.พระอาจารย์ดำรง วัดสามัคคีดำรงธรรม อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง7.พระครูวิมลธรรมรัต(ศรีนวล วิมโล)วัดสันติธรรม อ เมือง8.พระครูจิตตภัทราภรณ์(หลวงพ่อบุญฤทธิ์ จิตตสุโภ)วัดโรงธรรมสามัคคี อ สันกำแพงในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธิญาณ วัดป่าดาราภิรมย์