การทำข้อตกลงสนธิสัญญาว่าด้วยความมั่นคงระหว่างออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ หรือออคัส (Photo : Getty Images)
“ออคัส”เอฟเฟกต์!
3 ชั่วโมง 57 นาที ที่แล้ว