วันที่ 1 พ.ค. 62 ที่ อบต.สะแแกกรัง จ.อุทัยธานี นายเพลินเพชรหมั่นมาก นายกอบต สะแกกรัง เปิดเผยว่า ด้วยชมรมรถฮาเล่ย์ โดยนายเพลินเพชร มันมาก ประธานฝ่ายฆรวาส พร้อมคณะ ร่วมกับคณะกรรมการวัดบางกุ้ง ได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างศาลาการเปรียญ วัดบางกุ้ง ที่กำลังดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น ชมรมฮาเล่ พร้อมคณะกรรมการวัด ได้พิจารณาร่วมกันเห็นควรว่า ควรร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลาการเปรียญให้แล้วเสร็จ เพื่อให้มีสถาน ที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์ จึงจัดให้มีการทอดผ้าป่า สามัคคีสร้างศาลาการเปรียญขึ้น จึงขอเรียนเชิญ เจริญพรยังผู้ใจบุญ ใจกุศลทุกท่าน เพื่อนร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 (แรม 14 ค่ำเดือน 6 )
เวลา 09.30 น.ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี
เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 12.00 น.ถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี พร้อมร่วมรับประทานอาหาร

.....หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญ ในครั้งนี้สามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์ ผ่านธนาคารออมสิน สาขาอุทัยธานี เลขบัญชี 02 02 802 9 5 9 1 4 ชื่อบัญชีวัดบางกุ้ง ตำบลสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครอง รักษาท่าน ทานบดี ทุกๆท่าน จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติ ตลอดกาลและนานเทอญ
พระปลัดสำราญถาวโรเจ้าอาวาสวัดบางกุ้งประธานฝ่ายสงฆ์ พระสมุห์พุฒิพงศ์วุฒิยโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกุ้งรองประธานพร้อมพระสงฆ์สามเณรชมรมรถฮาเล่ย์ทายกทายิกาศิษยานุศิษย์ทุกท่าน ร่วมกันจัดงานวันที่ 1 พ.ค. 62 ที่ อบต.สะแแกกรัง จ.อุทัยธานี นายเพลินเพชรหมั่นมาก นายกอบต สะแกกรัง เปิดเผยว่า ด้วยชมรมรถฮาเล่ย์ โดยนายเพลินเพชร มันมาก ประธานฝ่ายฆรวาส พร้อมคณะ ร่วมกับคณะกรรมการวัดบางกุ้ง ได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างศาลาการเปรียญ วัดบางกุ้ง ที่กำลังดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น ชมรมฮาเล่ พร้อมคณะกรรมการวัด ได้พิจารณาร่วมกันเห็นควรว่า ควรร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลาการเปรียญให้แล้วเสร็จ เพื่อให้มีสถาน ที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์ จึงจัดให้มีการทอดผ้าป่า สามัคคีสร้างศาลาการเปรียญขึ้น

จึงขอเรียนเชิญ เจริญพรยังผู้ใจบุญ ใจกุศลทุกท่าน เพื่อนร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance