ปี 66 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซื้อขายเฉลี่ยวันละ 534,898 สัญญา รวม 129 ล้านสัญญา สินค้ากลุ่มที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity) และโลหะมีค่า (Precious Metal) ยังคงได้รับความนิยมสูง ขณะที่สินค้ากลุ่มอัตราแลกเปลี่ยน (Currency) เติบโตโดดเด่น สำหรับปี 67 TFEX มีแผนขยายเวลาซื้อขาย พัฒนาสินค้าใหม่ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนต่อเนื่อง

น.ส.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) เปิดเผยว่า ปี 2566 TFEX มีปริมาณการซื้อขายรวม 129,445,418 สัญญา หรือเฉลี่ย 534,898 สัญญาต่อวัน ชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2565 (565,627 สัญญาต่อวัน) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาวการณ์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้ สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังเป็นกลุ่ม Equity ได้แก่ SET50 Futures, SET50 Options และ Stock Futures ที่มีสัดส่วนการซื้อขายรวมกันทั้งสิ้น 83% ของปริมาณการซื้อขายรวม โดย SET50 Options และ SET50 Futures เติบโต 14% และ 13% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ปริมาณการซื้อขาย Stock Futures ปรับลดลงตามภาวะตลาด สำหรับปริมาณการซื้อขายของสินค้ากลุ่ม Precious Metal และกลุ่ม Currency มีสัดส่วนเท่ากันอยู่ที่ 9% แต่ในแง่ของอัตราการเติบโตนั้น พบว่าสินค้ากลุ่ม Currency มีการเติบโตถึง 11% เนื่องจากความผันผวนของค่าเงินและกระแสความนิยมลงทุนใน FX โดยเฉพาะ USD/JPY Futures เติบโตถึง 62% จากปีก่อนหน้า สำหรับสถานะคงค้างรวม (Open Interest) ของตลาด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ 2,683,105 สัญญา และมีบัญชีซื้อขายทั้งสิ้นเท่ากับ 318,860 บัญชี เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โดยปี 2567 TFEX มีแผนพัฒนาสินค้าและบริการโดยมุ่งต่อยอดจากปัจจุบันเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ลงทุนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลาการซื้อขายของสินค้ากลุ่ม Currency Futures ในช่วงกลางคืนถึงตีสาม ขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่ม Precious Metal Futures ให้ซื้อขายได้ตลอดช่วงพักเที่ยง ตลอดจนขยายเวลาการซื้อขายสินค้ากลุ่ม Equity ในช่วงบ่ายให้เริ่มเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายเวลาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเพิ่มสินค้าใหม่ในกลุ่ม Currency รวมถึงการปรับปรุงกฎเกณฑ์และลักษณะของสินค้า Options ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถใช้สร้างกลยุทธ์สำหรับทุกสภาวะตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมสภาพคล่องในการซื้อขาย Options ด้วย ทั้งนี้ TFEX ยังเน้นการดำเนินการในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งในส่วนของความรู้พื้นฐานและการเสริมสร้างทักษะในด้านกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับผู้เกี่ยวข้อง โดยจะพัฒนาเนื้อหาและช่องทางการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และโครงการต่างๆ

#TFEX #ซื้อขาย