รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX ร่วมให้ข้อมูลศักยภาพและความน่าสนใจของตลาดอนุพันธ์ไทยในงาน FIA Forum: Taipei 2023 พร้อมด้วยผู้บริหารจากตลาดอนุพันธ์ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และเยอรมนี ทั้งนี้ FIA Forum เป็นเวทีที่ผู้นำจากตลาดอนุพันธ์ทั่วโลกและผู้ประกอบการในแวดวงอนุพันธ์มาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดอนุพันธ์ และ Trend ที่สำคัญของโลกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ งานจัดขึ้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ กรุงไทเป ไต้หวัน