ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่ม Currency Futures ในช่วงกลางคืนจนถึงตี 3 ของวันถัดไป และขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่ม Precious Metal Futures ในช่วงกลางวัน ให้เทรดได้ต่อเนื่องไม่มีหยุดพัก เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาการซื้อขายของตลาดโลกมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ 15 ม.ค.67

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) กล่าวว่า TFEX เตรียมขยายเวลาซื้อขายในช่วงกลางคืน (Night Session) สำหรับสินค้ากลุ่ม Currency Futures ได้แก่ USD Futures, EUR/USD Futures และ USD/JPY Futures จากปัจจุบันที่ซื้อขายได้ถึงประมาณเที่ยงคืน (23.55 น.) เป็นให้ซื้อขายได้จนถึงตี 3 ของวันถัดไป

นอกจากนี้จะขยายเวลาซื้อขายในช่วงกลางวันสำหรับสินค้ากลุ่ม Precious Metal Futures ได้แก่ Gold Online Futures, Gold Futures, Gold-D และ Silver Online Futures ให้สามารถซื้อขายได้ต่อเนื่องตั้งแต่ 9.45-16.55 น. ไม่มีหยุดพักกลางวัน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์การซื้อขายได้ทันกับสถานการณ์และการเคลื่อนไหวของค่าเงินและราคาทองคำในตลาดโลกมากขึ้น โดยเวลาซื้อขายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.67 เป็นต้นไป

โดยปี 2566 สินค้ากลุ่ม Currency Futures และ Precious Metal Futures มีสัดส่วนการซื้อขายเท่ากันอยู่ที่ 9% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 47,044 และ 45,878 สัญญาต่อวัน ตามลำดับ ขณะที่สินค้ากลุ่ม Currency Futures เติบโตถึง 11% เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของค่าเงินและความนิยมซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้น

 

#TFEX #ขยายเวลาเทรด #SET