วันที่ 10 ก.ค.67 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งไปแล้วตั้งแต่วันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2567 โดยในวันนี้ (10 ก.ค.) ถือเป็นวันสุดท้ายในการเปิดรับสมัคร ยังมีผู้ประกอบกิจกการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯแล้วกว่า 135 ราย แบ่งเป็นออนไลน์ จำนวน 100 ราย และแบบเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่กรมการข้าว จำนวน 35 ราย 

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า "โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง" เป็น โครงการสนับสนุนปุ๋ย ‘ลดต้นทุนการผลิต’ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 โดยการสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวเป็น 3 เท่าในระยะเวลา 4 ปี ที่จะสนับสนุนการลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้เกษตรกร ด้วยการที่รัฐบาลจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง ไม่เกินไร่ละ 500 บาท ต่อครัวเรือนไม่เกิน 20 ไร่ โดยจะเปิดให้เกษตรกรที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ  1.ต้องเกษตรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/68 กับกรมส่งเสริมการเกษตร 2.ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามปกติ