สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญผู้เสียหาย "หุ้นกู้ STARK" เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อชี้แจงเเนวทางในการเเก้ไขปัญหา โดยมีตัวเเทนจาก ดีเอสไอ เเละ กลต. และกลุ่มผู้เสียหายเข้าประมาณ 70 ราย เข้าร่วมประชุมในวันนี้

วันนี้ (13 มิ.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องประขุม ชั้น 3 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 นายมลคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นั่งเป็นประธานในการประชุมผู้เสียหายหุ้นกู้ STARK กว่า 70 ราย ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล โดยมีตัวเเทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ที่ดูแลเกี่ยวกับคดีพิเศษ เเละ สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. ที่ ดูแล พ.ร.บ.หลักทรัพย์ มาร่วมด้วย 

โดยการประชมุวันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะชี้แจง สร้างความเข้าใจกับผู้เสียหาย ถึงความคืบหน้าในการดำเนินการของคดีนี้ พร้อมเปิดรับฟังผู้เสียหาย และรับเรื่องไปดำเนินการอีกครั้ง สำหรับในส่วนการดำเนินคดีที่อยู่ในชั้นศาล ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม