แม็คโคร-โลตัส ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ มุ่งขับเคลื่อนโครงการ “ซีพี แอ็กซ์ตร้าอาหารดีพี่ให้น้อง” อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนวัตถุดิบอาหารคุณภาพดีและมีประโยชน์ ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหาร โดยมอบทุนสนับสนุนให้นักเรียนกว่า 11,000 คน จาก 100 โรงเรียนในภาคเหนือ นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เข้าถึงมื้ออาหารที่ดีมีประโยชน์ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ เสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ และการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งสนับสนุนการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน (Health & Well-being) โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,      ดร. ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดร. วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เป็นผู้รับมอบจากนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม อาคารสพฐ. 4 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมา แม็คโครและโลตัสได้ส่งมอบอาหารสดและวัตถุดิบอาหารคุณภาพสูงกว่า 3 ล้านมื้อ ภายใต้โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนักเรียนกว่า 30,000 คน จากกว่า180 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยรวมตลอด 7 ปี มีนักเรียนกว่า 100,000 คน ในโรงเรียนกว่า 980 แห่งทั่วประเทศ เข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ และถูกต้องตามหลักโภชนาการ

#ซีพีแอ็กซ์ตร้า #แม็คโคร #โลตัส #อาหารดีพี่ให้น้อง #CPAXTRA #makro #lotuss