เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
10 ชั่วโมง 47 นาที ที่แล้ว