วันที่ 22 เม.ย.2567 เวลา 13.30 น. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในวันที่ 23 เม.ย. ว่า หากเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเดินหน้าและยืนยันการทำประชามติ 3 ครั้ง ดังนั้นขอให้ทบทวนคำถามที่เสนอโดยคณะกรรมการฯ ที่เป็นคำถามที่มีเงื่อนไข เพราะตามรายงานของคณะกรรมการฯ พบว่ามีข้อเสนอของอนุกรรมการฯที่เสนอไว้หลายทางเลือก และพบว่ามีคำถามเปิดกว้าง เพื่อตอบโจทย์โอกาสประชามติที่จะผ่านความเห็นของประชาชนสูงสุด

เนื่องจากการตั้งคำถามประชามติที่มีเงื่อนไข ไม่แก้หมวด 1 หมวด 2 ทำให้คนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับบางส่วนของคำถามไม่รู้จะลงประชามติอย่างไร และทำให้การลงคะแนนเสียงไม่มีความเป็นเอกภาพเท่าที่ควร เพราะอาจมีคนที่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่ล็อคหมวด 1 และหมวด2  อาจไม่ลงมติเห็นชอบทุกคน

“อยากเห็นการทำประชามติครั้งแรกผ่านความเห็นของประชาชนและการจัดทำฉบับใหม่ที่สุด ควรทบทวนคำถาม ให้เป็นลักษณะที่เปิดกว้าง เช่น เห็นด้วยหรือไม่ต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หากกระบวนการทำประชามติที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ผมมีข้อเสนอคือ ควรแก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2564 เพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์ผ่านประชามติด้วยเสียงข้างมากเกินครึ่ง 2 ครั้ง เมื่อครั้งที่พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเห็นตรงกันจึงยื่นร่างแก้ไขต่อสภาฯ แล้ว ขณะนี้ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นแล้ว ดังนั้นต้องนัดหารือประธานสภาฯโดยเร็ว ต่อกรณีการเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ เพื่อเดินหน้าเรื่องดังกล่าว” นายพริษฐ์ กล่าว