วันที่16 เม.ย.67 เวลา 10.00น.ที่ห้องประชุมสุนทรราชวงศา ชั้น2 ศาลากลาง จังหวัดยโสธร พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จังหวัดยโสธร โดยมีคณะกรรมการศูนย์ร่วมประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 

ซึ่งในช่วง 7 วันแห่งความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ มีรายงานอุบัติเหตุเกิด 2 ครั้ง พื้นที่อำเภอเมืองยโสธร1ครั้ง และอำเภอเลิงนกทา 1ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิต 1ราย เป็นหญิง ทั้งนี้ทางหวัดยโสธรมีการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ทุกอำเภอ และตำบล หมู่บ้าน โดยจากการเรียกตรวจ พบไม่สวมหมวกนิรภัย ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาแล้วขับขี่  นอกจากนี้ยังมีที่กวดขันคือ  ขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ แซงในที่คับขัน มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ทุกหน่วยเคร่งครัดจุดตรวจจุดบริการประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย