เมื่อวันที่ 29 ก.พ.67 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ สส.บัญชีรายขื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกกรรมาธิการวิสามัญยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2559 เรื่อง คณะกรรมการ ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ กล่าวถึง การประชุมคณะกรรมาธิการฯ นัดแรก ในวันนี้ (29 ก.พ.67)  ที่ประชุมมีมติเลือก นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมทั้งตั้งกรอบในการพิจารณา โดยมีความจำเป็นต้องพิจารณาเนื้อหาแวดล้อมอื่นๆเพื่อบรรจุเป็นข้อสังเกตประกอบผลการศึกษาของกรรมาธิการ อาทิ การทบทวนที่มาที่ไปของสภาที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2553, ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาแทนภายใต้คำสั่ง คสช. และประเมินการกลับไปดำเนินการตามรูปแบบเดิมว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆหรือไม่ โดยอาจต้องมีการระบุข้อสังเกตต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ต่อไป

นายชนินทร์ กล่าวต่อว่า การฟื้นคืนสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพระราชบัญญัติการบริหาร ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 นี้จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกับนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาให้พี่น้องชายแดนใต้ สนับสนุนโอกาสในการเติบโตและความเท่าเทียมในภูมิภาค และได้เดินทางลงพื้นที่ไปค้างคืนในพื้นที่ในขณะนี้ เพื่อดูงานด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องในพื้นที่และจากสายตาของคนทั้งในและนอกประเทศ

“พรรคเพื่อไทย มั่นใจว่าจะแก้ปัญหา และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จริง ผ่านการขับเคลื่อนทั้งกลไกบริหารที่นำโดยนายกฯ เศรษฐา และกลไกนิติบัญญัติผ่านการแก้ปัญหาด้านกฎหมาย โดยกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการพิจารณาให้จบสิ้นก่อนปิดสมัยประชุมนี้ เพื่อเร่งรัดให้เกิดการแก้ปัญหาโดยเร็วต่อไป” นายชนินทร์กล่าว