บขส.เปิดข้อมูลปีใหม่ 8 วัน คนเดินทางกว่า 8.9 แสนคน ใช้รถกว่า 6 หมื่นเที่ยว ขากลับแน่นสุด 2 ม.ค.67 ทะลุ 7.5 หมื่นคน

นางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยข้อมูลการเดินรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 รวม 8 วัน ว่า บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส.รถร่วมฯ รถตู้) อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ 60,662 เที่ยว มีผู้โดยสารเดินทาง 891,560 คน แบ่งเป็นเที่ยวไป จัดรถโดยสาร 30,661 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 453,084 คน ส่วนเที่ยวกลับ จัดรถโดยสาร 30,001 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 438,476 คน จากข้อมูลพบว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 มีการเดินทางออกจากกรุงเทพฯ หนาแน่นที่สุด 70,780 คน ใช้รถโดยสาร 4,338 เที่ยว และเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ หนาแน่นที่สุด 75,684 คน ใช้รถโดยสาร 4,338 เที่ยว โดยประชาชนเดินทางออกไปในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รองลงมาภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ตามลำดับ อย่างไรก็ดี ในการอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ บขส. ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการจัดการเดินรถให้เพียงพอ ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง รวมทั้งได้ดูแลความปลอดภัย ทั้งพนักงานขับรถรถโดยสาร และสถานีขนส่ง ซึ่งในเทศกาลปีใหม่อุบัติเหตุรถโดยสาร บขส. เป็นศูนย์

สำหรับข้อมูลการเดินรถวานนี้ (3 ม.ค.67) มีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ 56,985 คน ใช้รถโดยสาร 3,658 เที่ยว ส่วนเที่ยวไป มีผู้โดยสารเดินทาง 48,628 คน ใช้รถโดยสาร 3,522 เที่ยว สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางกลับหลังเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2567 กระทรวงคมนาคม ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้โดยสารรถ บขส. ที่จองตั๋วเดินทางในช่วงวันดังกล่าว ผ่านช่องทางออนไลน์ Application : E-Ticket และ Website : http://transport.co.th/ จะได้รับส่วนลด 20% (เฉพาะค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียม) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร. 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

 

#บขส #ปีใหม่ #ผู้โดยสาร