เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 พ.ย. 2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลัง นาย Brian McFeeters รองประธานอาวุโสและผู้อำนวยการภูมิภาคของสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council: US-ABC) นำคณะนักธุรกิจบริษัทสมาชิกสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยว่า ก็ราบรื่นดี ต้องไปถามคนที่หารือด้วย ซึ่งตนก็มีความชัดเจนในปัญหาที่เขามีในแต่ละเรื่อง ซึ่งเรื่องที่เขาถามเยอะที่สุดคือ FTA หรือ เขตการค้าเสรีและเรื่องสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เพราะหลายประเทศจะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออก ซึ่งหากการส่งออกแล้วไม่มี FTA โดยเฉพาะกับทางยุโรปก็จะมีปัญหาในการส่งออก บางบริษัทมีการค้าขายกับเราที่มีการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายก็เป็นหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นหลายเรื่องที่เราพูดคุยกัน ก็ให้ความมั่นใจว่า เราจะแก้ปัญหาได้ และเขาก็มีความมั่นใจในประเทศไทยและอยากที่จะขยายต่อ แต่ปัญหาต่างๆที่ยังมีอยู่ก็ต้องช่วยแก้ไขกันไป 

 

เมื่อถามว่า เรื่องที่จะต้องแก้ไขคือเรื่องกฎหมายใช้หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เรื่องกฎหมายที่ใช้ในธุรกิจต้องทำให้รวดเร็ว สะดวกสบาย และรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพราะเรื่องของเวลาก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง ตนอยู่ภาคธุรกิจมาก่อนก็เข้าใจปัญหาตรงนี้ดี  วันนี้เป็นการพูดคุยรับฟังและรับปากเฉยๆ โดยทีมงานจะมีการหารือในเรื่องรายละเอียดว่าจะติดต่อใครในเรื่องอะไร