‘ประชาชาติ’ ออกแถลงการณ์รำลึก ‘19ปีโศกนาฏกรรมตากใบ’ จี้รัฐบาลถอดบทเรียนการใช้อำนาจสร้างความรุนแรงให้ชาวบ้าน 

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2566 เมื่อเวลา14.30น. ที่รัฐสภา สส.พรรคประชาชาติ(ปช.) นำโดยนายสมมุติ เบญจลักษณ์ สส.ปัตตานี รองหัวหน้าพรรค นายวรวิทย์ บารู สส.ปัตตานี รองหัวหน้าพรรค นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา เลขาธิการพรรค นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส โฆษกพรรค ได้ออกแถลงการณ์กรณีครบรอบ 19 ปี เหตุการณ์ความรุนแรงที่อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่25ต.ค.2547

โดยนายสมมุติ ได้อ่านแถลงการณ์ ว่าครบรอบ 19 ปี โศกนาฏกรรมตากใบ เมื่อวัน 25 ต.ค. 2547 ว่า ผ่านมา 19 ปี สถานการณ์ความรุนแรง สถานการณ์ความขัดแย้ง ท่ามกลางของความไม่แน่นอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และความคลุมเครือของกระบวนการสันติภาพ ในพื้นที่ชายแดนใต้ รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆ ที่ได้สร้างความสูญเสียให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน  สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องถอดบทเรียนกับโศกนาฏกรรมตากใบ สมควรอย่างยิ่งที่รัฐ ในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจจะต้องตระหนักถึงการใช้อำนาจในด้านต่างๆ อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ความสูญเสียของประชาชนมาจากฝีมือการใช้อำนาจของฝ่ายรัฐเสียเอง เหตุการณ์ตากใบ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลายๆ เหตุการณ์ที่สามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการสูญเสีย และเป็นการสร้างเงื่อนไขได้อย่างชัดเจนที่สุด สถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนใต้ จำเป็นที่จะต้องร่วมกันแสวงหาทางออกทางการเมืองอย่างสันติวิธีอย่างเร่งด่วน เพื่อยับยั้งความสูญเสียไม่ให้บานปลายอีกต่อไป

“ขอให้ทุกภาคส่วนได้ระลึกถึงความสูญเสียที่เกิดจากโศกนาฎกรรูมตากใบ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่สร้างความสูญเสียให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่ผ่านมา ร่วมเป็นแรงขับสร้างความมุ่งมั่น ในการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างเร็ววัน”

ด้านนายกมลศักดิ์ กล่าวว่า การแถลงการณ์ครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาขุดคุ้ยเหตการณ์สลายการชุมนุมที่ตากใบ เพียงแต่ต้องการเตือนสติในสิ่งที่เกิดขึ้น จึงอยากฝากไปถึงผู้มีอำนาจได้โปรดรำลึกถึงการใช้ความรุนแรงกับชาวบ้าน และนำเหตุการณ์ตากใบไปเป็นบทเรียนในการใช้อำนาจที่มีอยู่ แม้ว่าขณะนี้จะมีการเยียวยาผู้ได้รับการสูญเสียไปแล้วก็ตาม