นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส และโฆษกพรรคประชาชาติ แถลงที่รัฐสภา ต่อกรณีที่ที่นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องให้ยุบพรรคประชาชาติต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีมีพฤติกรรมปมล้มล้างการปกครอง กรณีเข้าร่วมเวทีเสวนาของกลุ่มขบวนการนักศึกษาแห่งชาติที่พบว่ามีข้อเสนอให้ทำประชามติเรียกร้องเอกราชปัตตานี ว่า การจัดเวทีของขบวนการนักศึกษา เมื่อ 7 มิ.ย. ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี พรรคประชาชาติไม่ได้เป็นผู้ร่วมจัดงาน ทั้งนี้สส.ของพรรค คือ นายวรวิทย์ บารู สส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ ถูกเชิญให้ร่วมงานดังกล่าวช่วงบ่าย โดยไม่ทราบว่าในวันดังกล่าวช่วงเช้ามีกิจกรรมทำประชามติเกี่ยวกับการเรียกร้องเอกราชปาตานี

"ก่อนหน้านี้นายวรวิทย์ได้ชี้แจ้งต่อฝ่ายสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับจนถึงบัดนี้ทางพรรคและนายวรวิทย์ไม่ได้มีหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา หรือ แจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดล้มล้างการปกครอง หรือ การปลุกระดมใด ๆ ทั้งสิ้น" นายกมลศักดิ์ กล่าว
นายกมลศักดิ์ กล่าวยืนยันว่าการดำเนินกิจการของพรรคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้เป็นพรรคที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีนโยบายภายใต้รัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำฟ้อง พรรคพร้อมชี้แจง ข้อเท็จจริงเช่นกัน

ขณะที่ นายวรวิทย์ กล่าวด้วยว่า ตนได้รับเชิญจากผู้จัดงานให้ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองกับสันติภาพปาตานี เป็นการให้ข้อมูลในเชิงวิชาการ และเป็นองค์ความรู้หนึ่งของผู้ที่เรียนรู้เกี่ยวกับความมั่นคงและการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี ตนยืนยันว่าในการทำกิจกรรมทางการเมืองของพรรค มีสมาชิกทั่วประเทศ และไม่เฉพาะกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น

"ที่ผ่านมาผมเดินทางไปให้ข้อมูลต่อฝ่ายสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว และไม่เคยได้รับการเชิญหรือเรียกตัวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใด อีกทั้งการเสวนาดังกล่าวยังเป็นไปในเชิงวิชาการ จึงไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะมีการพูดคุยในประเด็นการแบ่งแยกดินแดนตามที่ถูกกล่าวหา" นายวรวิทย์ กล่าว

 

#ประชาชาติ #ปัตตานี