วันที่ 11ต.ค.2566 ที่รัฐสภา นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส โฆษกพรรคประชาชาติ แถลงถึงการต่ออายุพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน(พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะครบกำหนดในวันที่20ต.ค.นี้ว่า ในวันนี้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน(กบฉ.) ได้เชิญสส.ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.นราธิวาส จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.สงขลา และจ.สตูล เพื่อสะท้อนรับฟังประด็นปัญหาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งพรรคประชาชาติยืนยันมาตลอดว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือกฎหมายพิเศษ เช่น กฎอัยการศึกที่ใช้บังคับใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเวลาแล้วที่ต้องยกเลิกแล้วนำกฎหมายปกติมาบังคับใช้ ส่วนจะยกเลิกในคราวเดียว ยกเลิกบางอำเภอ หรือทีละอำเภอ ก็แล้วแต่ทางประธานกบฉ. จะพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถือว่าเป็นนิมิตรหมายในทางบวก เพราะเป็นครั้งแรกที่ประธานกบฉ. มาพบสส. ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน เป็นครั้งแรกที่กบฉ.ได้มาหารือกับสส. เพราะปกติจะเชิญเพียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาพูดคุยเท่านั้น ทั้งนี้ ขอเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ลดจำนวนด่านตรวจให้น้อยลง เพราะเกินความจำเป็น อีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีและทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้ว บรรยากาศก็น่าจะดีขึ้น 

เมื่อถามว่าจากการหารือ นายสมศักดิ์ได้รับปากเกี่ยวกับเรื่องการต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า เป็นเพียงการมารับฟังข้อมูล เพราะการพิจารณาจะต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทุกครั้ง ทางฝ่ายบริหารจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง กอ.รมน. ,สมช. ,ตำรวจ และ ทหารที่เกี่ยวข้อง มาหารือ แต่นี่คือครั้งแรกที่ประธานกบฉ.มารับฟังเสียงของสส.ถึงสภาฯ ถือเป็นการทำงานที่ดี

เมื่อถามถึงญัตติเพื่อขอให้สภาฯตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่พรรคประชาชาติเสนอในครั้งนี้ จะมีสัญญาณในแง่บวกมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่ นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า ทุกยุคสมัย สภาฯมีการตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณามาตลอด แต่พิจารณาในภาพรวม รอบนี้จะมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยจะนำกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่เคยดำเนินการมา3ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ให้สภาฯพิจารณาศึกษาเป็นครั้งแรก ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะนำมาศึกษาในสภาฯ เพราะปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาขัดแย้งยืดเยื้อ ตนมองว่าเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ จึงต้องให้คนทั้งประเทศรับทราบ เพื่อให้เข้าใจปัญหามากกว่าเดิม ส่วนสภาฯจะเห็นชอบหรือไม่นั้น ตนทราบมาว่าทั้งวิปรัฐบาล และวิปฝ่ายค้านเห็นชอบที่จะมีการตั้งกมธ.วิสามัญฯขึ้นมาพิจารณา

เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคประชาชาติออกแถลงการณ์เกี่ยวกับความไม่สงบในตะวันออกกลางคล้ายกับแถลงการณ์ของสำนักจุฬาราชมนตรี โดยเฉพาะกรณีที่อยากให้รัฐบาลไทยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง สิ่งนี้สะท้อนความไม่พอใจของชาวมุสลิมในไทยต่อท่าทีรัฐบาล โดยเฉพาะการที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ออกมาประณามการโจมตีอิสราเอลหรือไม่ โฆษกพรรคประชาชาติ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นความเห็นของพรรคประชาชาติ ตามแถลงการณ์เราอยากให้วางตัวเป็นกลางในความขัดแย้ง