นายปีเตอร์ สตรีบัล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ทาเคดา ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ทาเคดาเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตของผู้ป่วย สิ่งที่เราทำคือการแปลงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่ยาที่เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยได้ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการทำวิจัยเป็นอย่างมาก ซึ่งมีศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้นแขนงการรักษาหลัก ๆ ทั้งสี่ด้าน ได้แก่ มะเร็งวิทยา ,ทางเดินอาหาร ,โรคหายาก และประสาทวิทยา

ทั้งนี้กลไกการวิจัย และพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงนวัตกรรมทั้งภายใน และภายนอก เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ยั่งยืน เพราะมีความปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจนี้สะท้อนผ่านผลิตภัณฑ์ยาที่มีนวัตกรรมในด้านมะเร็งวิทยา และโรคหายาก อาทิ ยาสำหรับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน และยารักษาโรคฮีโมฟีเลีย เอ ที่ได้มีการพยายามผลักดัน และส่งเสริมให้เกิดการนำเข้าสู่ในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยจากสิ่งที่ทาเคดะได้ลงมือทำเพื่อให้ผู้ป่วยชาวไทยสามารถเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น

สำหรับโครงการ IBD มีเพื่อน Happy Life นายปีเตอร์ กล่าวว่า เป็นงานภายใต้โครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคม ในกลุ่มงานโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง คือโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนแพทยสมาคม ชมรมลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ และสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย มุ่งหวังในการสร้างเครือข่ายในการให้ข้อมูล ความรู้ ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างถูกต้องให้แก่แพทย์และผู้ป่วย เพื่อการรักษาและพัฒนาสุขภาพของคนไทยให้ดีขึ้น และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังให้กับผู้ป่วยและครอบครัว

ขณะที่โครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งในโอกาสครบรอบ 50 ปีของทาเคดา ได้สนับสนุน สมาคมเพื่อนมะเร็งไทย เพื่อร่วมจัดกิจกรรม Run Over Cancer ยิ่งวิ่ง … ยิ่งห่างมะเร็ง กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เนื่องจากเล็งเห็นว่าทางสมาคมเพื่อนมะเร็งไทยและทาเคดานั้นมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นก็คือการมุ่งช่วยเหลือและให้ความรู้ผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้เข้าใจโรคและเข้าใจการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคได้ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยนั้นเข้าใจว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ซึ่งการเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน
2562 ณ สวนจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในเวลา 6:00 น.

นอกจากนี้ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา หรือ Takeda Science Foundationซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อยอดด้านการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่แพทย์ชาวไทยผ่านความร่วมมือกับทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมามีแพทย์จากสถาบันต่าง ๆ กว่า 70 แห่งทั่วประเทศไทย ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วถึง 211 ทุน ตั้งแต่ปี 2509

“ทาเคดมีการวางแผนเปิดตัวโครงการเพื่อสังคมอีกหนึ่งโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือที่ทาเคดาทำกับองค์กรแพทย์และกลุ่มผู้ป่วย ได้แก่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเวชพันธุศาสตร์ และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ เครือข่ายเวชพันธุศาสตร์และสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาและค้นคว้าวิจัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในโรคหายากเพิ่มมากขึ้น อาทิ โรคเลือด HAE, โรค LSD เป็นต้น โดยจะจัดให้มีการให้ความรู้ผ่านการสัมมนาทางการแพทย์ เพื่อให้คนไข้ได้มีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้น”