วันที่​ 28 สิงหาคม 2562,มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาและพัฒนาประเทศ ในปีนี้ นักศึกษาปริญญาโท 11 คน จาก 6 ประเทศได้รับทุนการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม สรีรวิทยาการออกกำลังกาย นิติวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม จุลชีววิทยาและระบบภูมิคุ้มกัน พืชศาสตร์ และพิษวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า“นับเป็นเกียรติที่คุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในวันนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลและไทยยูเนี่ยนมีความร่วมมือกันมายาวนานในงานด้านการวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนความร่วมมือในด้านดังกล่าวระดับประเทศและระดับโลก”

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“ไทยยูเนี่ยนและมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกันก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนขึ้นปี พ.ศ. 2558 ในปีนี้เรายังเดินหน้าร่วมมือกับสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ในโครงการ สเปซ เอฟ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารขั้นสูง นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลอีกครั้งในการมอบทุนให้กับนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทยยูเนี่ยนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษานี้จะยังประโยชน์ให้กับนักศึกษาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง”

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน