GIT คัดเลือก 8 สุดยอดแบบวาดผลงานการออกแบบเครื่องประดับจากทั่วโลกเข้าชิงรางวัลรวมกว่าหนึ่งล้านบาทพร้อมเฟ้นหาสุดยอดฝีมือช่างเจียระไนเสริมศักยภาพนักออกแบบและช่างเจียระไนไทยสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 :สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือGITจัดงานตัดสินรอบคัดเลือกแบบวาดเครื่องประดับในโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 13 (GIT’s World Jewelry Design Awards 2019) พร้อมตัดสินผลการประกวดพลอยเจียระไนชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาทหรือ 35,000 เหรียญสหรัฐพร้อมโล่เกียรติยศเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดสามารถของนักออกแบบและช่างเจียระไนพลอยรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการในปัจจุบัน

นางดวงกมลเจียมบุตรผู้อำนวยการสถาบันเผยว่าโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "Blue by Day, Green By Evening, Red by Night” เน้นการออกแบบเครื่องประดับที่มีอัญมณีสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวเป็นองค์ประกอบหลักในชิ้นงานอีกทั้งยังได้จัดการประกวดพลอยเจียระไนสำหรับช่างเจียระไนพลอยในจังหวัดจันทบุรีและช่างเจียระไนจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเจียระไนรวมถึงช่างเจียระไนได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือให้เข้าสู่วงการมาตรฐานระดับโลกชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาทหรือ 35,000 เหรียญสหรัฐพร้อมโล่เกียรติยศ โดยครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับจำนวนมากถึง 660 ผลงานจากทั่วโลกเป็นผลงานจากนักออกแบบชาวไทยจำนวน557ผลงานและต่างชาติ 103ผลงานโดยมาจาก 14 ประเทศทั่วโลก

สำหรับการตัดสินแบบวาดในรอบนี้สถาบันได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านร่วมในการตัดสินได้แก่นางสุพัตราศรีสุขผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาตินางสิริพรภาณุพงศ์อดีตอัครรราชทูต ณ กรุงเวียนนารองประธานกรรมการสำนักกฎหมาย Royal Law หม่อมหลวงคฑาทองทองใหญ่นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญผศ.ดร.วีรวัฒน์สิริเวศมาสรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรและนายสุริยนต์ศรีอรทัยกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทบิวตี้เจมส์จำกัด

กรรมการได้ทำการคัดเลือก 30 ผลงานออกแบบโดยจะพิจารณาแบบวาดเครื่องประดับที่ใช้ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่พลอยทับทิมหรือพลอยไพลินหรือพลอยเนื้ออ่อนในเฉดสีที่ใกล้เคียง 15 ผลงานและประเภทพลอยสีเขียวโดยคัดเลือกแบบวาดเครื่องประดับที่ใช้พลอยเพอริโดหรือพลอยเฉดสีใกล้เคียงจำนวน 15 ผลงานในท้ายสุดจะคัดเลือกประเภทละ 4 ชิ้นงานที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละประเภทรวมเป็น 8 ชิ้นงานไปผลิตเป็นเครื่องประดับจริงเพื่อตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โดยมีรายชื่อดังนี้

ผลงานการประกวดประเภทพลอยสีแดงและน้ำเงิน
1.นางสาว อาทิตยา ผลสุข ชื่อผลงานBlue Deco
2.นางสาวWansaPhaerakkakitชื่อผลงานThe Blue Macaw
3.นาย จิรวัฒน์ สมเสนาะ ชื่อผลงาน .The power of gems
4.นายSippakornOudkomชื่อผลงาน Rose in the Night

ผลงานการประกวดประเภทพลอยสีเขียว
1นายชาญชัยดวงระหว้าชื่อผลงานBamboo
2นางสาวปวันรัตน์ปัญจไชยชื่อผลงาน Grass in Evening
3นายอำพลแตระพรพาณิชย์ชื่อผลงาน Salika
4.Ms. ReyhanehEttehadชื่อผลงาน .Green Calm
ผู้สำรอง

นางสาวกนกพรพัฒนเลิศพันธ์ ชื่อผลงาน The elegance of Thai Silk
นอกจากนี้สถาบันได้เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านรอบคัดเลือกแบบวาดทั้ง 30 ผลงานร่วมแข่งประกวดชิงรางวัล Popular Design Award 2019 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโหวตได้ผ่านเว็บไซต์www.gitwjda.comโดยเจ้าของแบบวาดที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจะได้เงินรางวัล 1,000 USD หรือประมาณ 30,000 บาทและผู้ร่วมสนุกโหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเครื่องประดับพลอยแท้อีกด้วย

สำหรับการประกวดพลอยเจียระไนแบ่งการประกวดออกแบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือรางวัลประเภทช่างเจียระไนจันทบุรีและช่างเจียระไนพลอยทั่วไปโดยการประกวดครั้งนี้มีพลอยเจียระไนเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 82 เม็ดแบ่งเป็นประเภทช่างเจียระไนจันทบุรี 22 เม็ดและช่างเจียระไนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติรวม 60 เม็ดซึ่งได้รับเกียรติจากดร.สุรินทร์อินทรยศตำแหน่งคณะบดีคณะอัญมณีมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขคจันบุรีนายเผด็จภู่อากาศตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝึกฝีมือแรงงานจันทบุรีผู้เชี่ยวชาญด้านการเจียระไนพลอยและนายทนงลีลาวัฒนสุขรองผู้อำนวยการเทคนิคสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเป็นกรรมการตัดสิน

โดยประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทดังนี้

ประเภทช่างเจียระไนจันทบุรี

รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ นายอำนาจทองดาชื่อผลงาน แดง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,500 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่นายธีรศักดิ์ทองดา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ นายวิสุทธิ์ ไขสรี

ประเภทช่างเจียระไนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่นางสาวกัลยาสิรินิมิตกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,500 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่นางถวิลตูนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่นายนิวัฒน์ศรีสุรินทร์

สถาบันกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับและประกวดพลอยเจียระไนพร้อมด้วยนิทรรศการแสดงผลงานของผู้เข้าประกวดในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ภายในงานแสดงสินค้า “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” ณ จังหวัดจันทบุรีเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบและช่างเจียระไนพลอยสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีไทยให้ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร” นางดวงกมลเจียมบุตรกล่าวปิดท้าย