SISB พร้อมเปิดข้อมูลโชว์ศักยภาพในงาน “ไทยแลนด์โฟกัส 2019” ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.นี้ โดยมีผู้ลงทุนสถาบันตอบรับเข้าร่วมรับฟังกว่า 20 กองทุน หวังช่วยเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นของสถาบันต่างชาติ "ยิว ฮอค โคว" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังสัญญาณดีเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก เตรียมเพิ่มหลักสูตรใหม่ "International Baccalaureate (IB)" ให้เป็นทางเลือกกับนักเรียนก่อนก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย

นาย ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดงาน “Thailand Focus 2019: Embracing Opportunities - The Next Chapter” ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ SISB เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนสถาบัน โดยมีกองทุนฯที่ตอบรับฟังข้อมูลกว่า 20 แห่ง และเชื่อว่าการได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับความสนใจ เนื่องจากมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีรายได้สม่ำเสมอ และ ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง

"บริษัทฯ คาดหวังว่าการนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนสถาบันครั้งนี้ เพื่อให้กองทุนต่าง ๆ มีความเข้าใจในธุรกิจการศึกษาของ SISB และเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นของสถาบันมากขึ้น "

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง น่าจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากเป็นช่วงเปิดปีการศึกษาใหม่ โดยครึ่งปีแรกของปี 2562 มีจำนวนนักเรียนใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 170 คน และคาดว่าทั้งปีจะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมายที่ระดับ 200-250 คน ซึ่งน่าจะผลักดันเป้าหมายรายได้ปีนี้เติบโตจากปีก่อน
นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมหลักสูตร International Baccalaureate (IB) เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนของ SISB ในระดับชั้นมัธยมปลาย ก่อนก้าวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวได้ภายในปีการศึกษาหน้า

อนึ่งผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนปีนี้ SISB มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 94.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 43.69 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 541.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมเท่ากับ 452.98 ล้านบาท

สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโต เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อน ขณะที่ต้นทุนภาระดอกเบี้ยลดลง ส่งผลให้บริษัทฯไม่มีภาระหนี้สินประเภทเงินกู้ยืม หลังจากที่บริษัทฯนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นไอพีโอส่วนหนึ่งไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน ทำให้สามารถลดภาระด้านค่าใช้จ่ายทางการเงินได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันบริษัทฯสามารถบริหารจัดการต้นทุนจากการดำเนินงานได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง