SACICT Craft Fair 2019 เป็นงานที่จัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คราฟต์สร้างสรรค์ โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ซึ่งมุ่งเน้นคัดสรรผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทย ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟสไตล์ยุคปัจจุบันได้ และหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากสมาชิก SACICT ที่มีความน่าสนใจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์สะดุดตา ด้วยเสนห์แห่งผ้าทอไทย ผสมผสานหนังแท้เย็บมือ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง จากร้าน " Saisauy Shop" ที่ตอบโจทย์เทรนด์แฟชั่น ชวนดึงดูดใจตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานคราฟต์ที่มีความโดดเด่น เจ้าของร้าน Saisauy Shop สมาชิก SACICT กล่าวว่า เกิดจาก ความชอบในผ้าทอมือของไทยเป็นการส่วนตัว ซึ่งหากพบเห็นผ้าทอสวยๆจากชุมชนใดก็ตาม มักซื้อเก็บไว้เสมอ ประกอบกับ ความชอบในผลิตภัณฑ์หนัง จนไปเรียนเย็บหนัง และเริ่มมีแนวคิดในการนำเอาผ้าทอไทยมาผสมผสานในชิ้นงานกระเป๋าหนัง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบความร่วมสมัย ไม่ซ้ำใคร จากนั้น ได้เข้ามาเป็นสมาชิก SACICT ก็มีโอกาสได้เข้าร่วมการฝึกอบรมงานออกแบบ งานดีไซน์ต่าง ๆ และเกิดเป็นการพัฒนาชิ้นงาน ให้มีความร่วมสมัย ตรงความต้องการของตลาดได้

ปัจจุบัน Saisauy Shop ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังแท้เย็บมือ ผสมผสานลายผ้าทอที่มีความประณีต โดยลายผ้าที่ได้รับความนิยม สูง คือ ผ้าไทลื้อ จาก อ.ปัว จ.น่าน ตลอดจน การได้ร่วมออกงานกับ SACICT ดังเช่นในงาน SACICT Craft Fair 2019 ก็เป็นโอกาสที่ดีในการได้พบปะกับกลุ่มผู้ซื้อโดยตรง ซึ่งช่วยให้ทราบความต้องการ และความชอบของกลุ่มลูกค้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ที่สร้างสรรค์ ตอบโจทย์ อีกด้วย