กรุงเทพฯ, 27 สิงหาคม 2562 - นางสาวสุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต (กลาง) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี ร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเอสเอ็มอีไทย กับ สถาบันอาหาร เปิดอบรมหลักสูตร LEAN Supply Chain Master รุ่นที่ 15 สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการ LEAN Supply Chain by TMB เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งซัพพลายเชนผ่านเทคนิค LEAN Six Sigma มุ่งเน้นการเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริงให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโต “ได้มากกว่า” ณ ชั้น 7 อาคาร KX Knowledge Xchange เมื่อเร็วๆ นี้

จากภาพซ้ายไปขวา: นายเกรียงไกร ขาวปลอด ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์และกลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจเอ็สเอ็มอี ทีเอ็มบี, นายศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร, นางสาวสุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี, นายพลวัฒน์ สดากร Senior Lean Six Sigma Black Belt, ทีเอ็มบี และ นางมยุรฉัตร ซื่อสัตย์สกุลชัย เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมและปฎิบัติการการตลาด บริหารตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี