นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานพิธีแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค 4.0 (Modern Lifestyle) ภายใต้แนวคิด “คิด ผลิต ขาย” ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์