ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมชวนชม จังหวัดนครราชสีมา จัดงาน เสน่ห์ชวนชม 2019 เพื่อประชาสัมพันธ์พันธุ์ชวนชมให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานได้จัดโซนแสดงชวนชมสายพันธุ์หายาก ชวนชมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชวนชมสายพันธุ์เก่าแก่ของโคราช มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท อาทิ อาราบิคัม ไทยโซโค ชวนชมบอนไซ ชวนชมเขาแกะ ราชินีกิ่งตอน ราชินีเพาะเมล็ด เพชรบ้านนาเพาะเมล็ด และการประกวดชวนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ที่มีความสูงไม่เกิน 60 เซ็นติเมตร ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 60,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและของที่ระลึกมากมาย อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อต้นชวนชม และอุปกรณ์การปลูกในราคาพิเศษ และโปรโมชั่นช้อปครบ 2,000บาท รับฟรีต้นชวนชม มูลค่า 500 บาท ทันที ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2562 บริเวณ ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา