CCP โชว์ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2562 กวาดรายได้รวม 767.46 ล้านบาท กำไรสุทธิ 21.75 ล้านบาท โต 357.09% มองครึ่งปีหลังอุตสาหกรรมคอนกรีตแนวโน้มดีต่อเนื่อง ชูกลยุทธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป รองรับงานโครงสร้างพื้นฐาน และงาน Landscape พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ หนุน Backlog แตะ 2,000 ล้านบาท

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ CCP เปิดเผยว่า ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2562 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 767.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 744.57 ล้านบาท จำนวน 22.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.07% และมีกำไรสุทธิ 21.75 ล้านบาท ดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 8.46 ล้านบาท

ส่วนผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 365.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 344.95 ล้านบาท จำนวน 20.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.88% บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 4.83 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 12.01 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลง 59.78%

ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้น มาจากปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปของโครงการภาครัฐและเอกชนสูงขึ้น ส่งผลให้ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา โดยปกติถือเป็นจุดต่ำสุดของปี เนื่องจากมีช่วงวันหยุดยาวและเป็นฤดูฝนทำให้ส่งมอบงานได้ช้า แต่ในปีนี้ฝนตกน้อยทำให้บริษัทสามารถส่งมอบงานได้มากขึ้น บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2562 อีกทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย SMART ปรับตัวดีขึ้นมาก

สำหรับทิศทางภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) นิคมอุตสาหกรรม ทยอยดำเนินงานก่อสร้าง อีกทั้งยังมีโครงการของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต่างๆ ที่มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานถนน งานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟฟ้าสายต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง-ผลิตภัณฑ์คอนกรีตปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยังทรงตัว

โดยแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง CCP บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่มคอนกรีตสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง รองรับงานโครงสร้างพื้นฐานและเอกชนได้อย่างหลากหลาย อาทิ ท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตท่อขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ และเน้นการขยายฐานลูกค้า กลุ่มสถาปนิก ผู้รับเหมารายย่อย โครงการขนาดกลาง-เล็ก ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความต้องการใช้งานคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่องานก่อสร้าง Land Scape เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าคอนกรีตสำเร็จรูปกลุ่มบล็อกกำแพง บล็อกกันหน้าดิน บล็อกปูพื้น ที่ช่วยแก้ปัญหางานก่อสร้าง ลดต้นทุน ทำให้งานเสร็จรวดเร็ว

ปัจจุบันบริษัทมี Backlog ประมาณ 2,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน แบ่งเป็นการรับรู้รายได้ภายในปีนี้ 60% โดยบริษัทจะทยอยประมูลงานเข้ามาเพิ่มอีกในอนาคต เพื่อรักษาระดับมูลค่างานในมือ (Backlog) ทุกๆขณะไว้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถรักษาการเติบโตของรายได้ตามเป้าหมายปีนี้ที่วางไว้ 2,500 ล้านบาท สัดส่วนรายได้มาจากงานภาครัฐ 80% และภาคเอกชน 20%