กกพ.ร่วมกับหน่วยงานภาคี เปิดโครงการ “ไฟ จาก ฟ้า” พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ดึงพี่เบิร์ด เป็นผู้นำทางความคิด ในการสร้างแรงบันดาลให้ประชาชนเรียนรู้ เข้าถึง และมีส่วนร่วมในโครงการโซลาร์ภาคประชาชน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)เปิดเผยว่า กกพ.ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการกำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม มีพันธกิจในการกำกับดูแลกิจการพลังงานไฟฟ้าและแก๊ส ให้มีความมั่นคงและมีมาตรฐาน และอีกบทบาทคือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีส่วนร่วม นำไปสู่การลงมือปฏิบัติในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

ทั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดโครงการขึ้นภายใต้ชื่อ “ไฟ จาก ฟ้า” พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อร่วมกันสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป โดยวันที่ 2ส.ค.62 ถือเป็นการเปิดตัวโครงการสื่อสารด้านพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบนิทรรศการ “ไฟ จาก ฟ้า”และการแสดงดนตรี “คอนเสิร์ต SINGING BIRD” รอบพิเศษ โดยมีเบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เป็นผู้นำทางความคิด เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าจากพลังงานที่สะอาด

สำหรับนิทรรศการ “ไฟ จาก ฟ้า”ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จัดขึ้นที่ห้องรอยัล พารากอนฮอลล์ คาดว่าตลอด 3 วัน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 15,000 คน โดยกำหนดหัวข้อหลักของการสื่อสารภายใต้แนวคิด “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)โดยเฉพาะเป้าหมาย SDG ที่ 7 ที่มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ มีความทันสมัยและยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ

“โครงการ ไฟ จาก ฟ้า เป็นการพลิกบทบาทของกกพ. ซึ่งที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นบทบาทในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีมาตรฐาน แต่เรายังมีอีกบทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในเรื่องการใช้พลังงานสะอาด และนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ถือเป็นการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อสร้างอิมแพคให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการใช้พลังงานมากขึ้น”

นางอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและสังคมให้มีความรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้า โดยปีนี้กองทุนดังกล่าวมีงบประมาณ 685 ล้านบาท ในการนำมาใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชน รวมทั้งการทำงานร่วมกับองค์กรภาคีเช่น บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) นำดนตรีและศิลปะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจของโครงการ เชื่อว่าจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น และในอีก 1-2 ปีข้างหน้าจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น

“การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถือเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของกกพ. ซึ่งที่ผ่านมาด้วยความไม่รู้และไม่เข้าใจ ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้า ต่อไปจากความรู้ ความเข้าใจที่เกิดขึ้นของประชาชนต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า จะทำให้โรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ โดยไม่ถูกต่อต้าน” นางอรรชกากล่าว

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า การจัดงานที่เกิดขึ้น จะทำให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของกกพ.มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา กกพ.ได้ดำเนินโครงการในหลายมิติผ่านกองทุนสนับสนุนกิจการไฟฟ้า เช่น กองทุนรอบโรงไฟฟ้า ที่ดำเนินการในหลายระดับ ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ มูลค่า 50 ล้านบาทขึ้นไป มี 13 กองทุน โรงไฟฟ้าขนาดกลาง มี 73 กองทุน และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมีกว่า 400 กองทุน กองทุนเหล่านี้มีเงินทุนหมุนเวียนปีละ 2,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการโซลาร์ ภาคประชาชน ที่กกพ.เปิดให้ประชาชนยื่นขอใบอนุญาตเข้ามาขณะนี้มีประมาณ 2,000 ราย คิดเป็น 10% ของเป้าหมายครัวเรือนที่ติดตั้ง 2 หมื่นหลัง ถือว่ายังน้อย เชื่อว่าหลังจากการจัดงานนิทรรศการครั้งนี้จะทำให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติมากขึ้น และในปีต่อไป กกพ.จะขยายผลไปสู่การสร้างความรู้ในด้านพลังงานสะอาดอื่นๆ ทั้งพลังงานลม น้ำ หรือไฟฟ้าจากขยะ

“ไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ ได้แก่ บูธของ อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นองค์กรเดียวของโลกที่ได้รับรางวัลชุมชนพึ่งพาตนเองจากพลังงานแสดงอาทิตย์ จากการคัดเลือกขององค์การสหประชาชาติที่ตอบโจทย์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยื่น หรือ SDG 7”

น.ส.บุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน)เป็นองค์กรที่มีนโยบายให้ความสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด การจัดงานครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ มีส่วนร่วมทางด้านพลังงานไฟฟ้า โดยรวมพลังศิลปิน ดารา นักร้อง ดีเจ ผู้ประกาศในสังกัดร่วมเป็นTHAILAND VOLUNTEER เพื่อช่วยขยายการรับรู้และเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชนในวงกว้าง และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการใช้พลังงานในอนาคต

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน