ออมสิน ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน จ.ชัยภูมิ ขนาดกำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ ซึ่งทยอย COD ตั้งแต่เดือนมกราคม มีนาคมและเมษายน จนครบถ้วนทุกโครงการเมื่อวันที่ 13 เม.ย.62 นอกจากได้รับฟังข้อมูลของโครงการหนุมานอย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นยังให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการในโครงการใหม่ๆ เป็นอย่างมากเช่นโครงการแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน รถยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า สถานีชาร์จไฟฟ้า กรีนดีเซล และพีซีเอ็ม เป็นต้น

กองทุนประกันวินาศภัย