พช.มท.ชวนวิ่งสานฝันน้อง นำรายได้เข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิตย์ที่ 22 ก.ย. ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่กรมการพัฒนาชุมชน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยน.ส.ปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าฯนครนายกนายพลธรรม พลการ ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก ร่วมกันแถลงข่าวโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019)

โดนายนายนิสิต กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เมื่อปี 2522 เพื่อเป็นกองทุนสําหรับให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และเหมาะสมตามวัย โดยเมื่อปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและจังหวัด 76 จังหวัด โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ เป็นประจําทุกปี และนําเงินกองทุนฯ ที่จัดหามาได้ นำไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส และนำไปใช้ในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิด-6 ปี โดยตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการมอบทุนช่วยเหลือไปแล้วไม่น้อยกว่า 98,000 คน รวมเป็นเงินมากกว่า 120 ล้านบาท

"ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับจังหวัดนครนายก จัดโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย.62 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ และนำไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกอีกช่องทางหนึ่ง"นายนิสิต กล่าว

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม องค์กร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ตลอดจนชมรมวิ่งต่าง ๆ ทั่วประเทศ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “เดินวิ่ง แบ่ง ปัน สานฝันน้อง ได้ตั้งแต่วันนี้- 25 ส.ค.62 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.runlah.com/events/cdf19 สำหรับการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก 2.ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก 3.ประเภท Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท ซึ่งผู้เข้าเส้นชัยในประเภทนี้นอกจากจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ชาย 1 ถ้วย และหญิง 1 ถ้วย นอกจากนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษ ทางโครงการจะเปิดช่องทางรับสมัครประเภท VIP โดยมีค่าสมัครขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก พร้อมใบประกาศนียบัตร

สำหรับท่านใดที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในราชูปถัมภ์ฯ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 0 2141 6128, 0 2141 6151 และท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสอบถามข้อมูลและร่วมทำบุญบริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cdf.cdd.go.th โดยใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน