โสภิส จิตต์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา บริษัท สยามรัฐ จำกัด เข้ามอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี