ผลงานศิลปะที่มีความหลากหลายด้านแนวคิดของนิสิต ในนิทรรศการ Making Marks : Thesis Exhibition ศิลปนิพนธ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพถ่ายคิดถึงคุณตา ผลงานศิลปนิพนธ์ของ นางสาวกันตา เฉลิมแสนยากร นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่าย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตั้งใจนำเสนอความทรงจำ ความคิดถึง ที่มีต่อคุณตาที่จากไปแล้วเมื่อ 3 ปีก่อน โดยใช้ไม้เท้า ที่พยุงเดิน และรถเข็นเป็นสัญลักษณ์แทนคุณตา ถ่ายที่ทะเลสถานที่ ๆ เคยไปเที่ยวกับคุณตาช่วงเวลาที่มีความสุข มีทั้งแบบเป็นภาพถ่ายและวิดีโอ เป็นหนึ่งในผลงงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการ Making Marks : Thesis Exhibition ศิลปนิพนธ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ผู้ที่สนใจได้ชมแนวคิดทางศิลปะของนิสิต

โดย กันตา มองว่างานนิทรรศการครั้งนี้เปิดกว้างทางด้านแนวคิด ทำให้ได้เห็นแนวคิดหลากหลายของศิลปินรุ่นใหม่ และวงการศิลปะไทยยังเปิดกว้างให้กับคนรุ่นใหม่

นิทรรศการนี้เป็นการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิตจุฬาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทัศนศิลป์ ทั้ง 4 เอก รวม 30 คน ประกอบด้วยเอกภาพถ่าย ภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม ซึ่งเปิดกว้างทางด้านแนวคิดของศิลปินในการนำเสนอผลงาน จึงได้ผลงานที่มีความหลากหลายทั้งด้านแนวคิด นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความชอบ ความทรงจำ สะท้อนสังคม และอีกมากมาย

สำหรับนิทรรศการนี้จัดแสดงจนถึงวันที่ 16 มิ.ย.นี้ ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 5 เข้าชมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance