เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ 9 บุคคลต้นแบบ และ 11 องค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 “Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” พร้อมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) Dr. Isabelle Louis รองผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก (United Nations Environment Programme: UNEP) และ H.E. Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นตัว มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ และเชิดชูเกียรติบุคคล ดารานักแสดง รวมทั้งองค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปีนี้ มีบุคคลได้รับรางวัล จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานบริหารโครงการ “ครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล อาจารย์และนักวิชาการ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นายคิดดี คนธรรมดี โครงการ “6 ล้านก้าว เพื่อไทยใสสะอาด” และดารา นักแสดง พิธีกร นักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางสาวเขมอัปสร สิริสุขะ นางสาวจรินทร์พร จุนเกียรติ นายเจษฎาภรณ์ ผลดี นางสาวศิรพันธ์ วัฒนจินดา นายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ นายอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ ร่วมด้วย 11 องค์กรต้นแบบ ได้แก่ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management (PPP Plastic) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เอก – ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) มูลนิธิอันดามัน (Save Andaman Network – SAN) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าราชบุรี) และ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance