PTT-KV-DJSI-Online

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศุภาลัย พร้อมด้วยพนักงานศุภาลัย ที่ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561 เดินทางศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อเปิดประสบการณ์และเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี ทั้ง Home Automation และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้สร้างสรรค์โครงการของศุภาลัย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 17-21 พ.ค.ที่ผ่านมา