เมื่อวันที่ 19 ม.ค.60 คณะที่ปรึกษาศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.) ร่วมกับ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศ ที่เห็นความเดือดร้อนของครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างแสนสาหัส ใน จ ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฏร์ธานี ที่ได้สร้างความลำบากและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวตำรวจอย่างมาก ดังนั้น สภาองค์การนายจ้างฯ ร่วมกับคณะที่ปรึกษา ศปทส.ตร จะรวบรวมเงินมาร่วมบริจาคผ่านท่าน ผอ.ศปทส.ตร เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวตำรวจที่เดือดร้อนต่อไป

โดย นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า น้ำท่วมภาคใต้ครั้งมีผลกระทบในหลายๆด้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและโดยเฉพาะครอบครัวตำรวจที่เป็นหน่วยงานที่ต้องบริการประชาชน แต่ตัวเองก็เดือดร้อนอย่างหนัก แต่ตำรวจก็ทำหน้าที่ได้อย่างดียิ่ง สภาองค์การนายจ้างฯและคณะที่ปรึกษา ศปทส.ตร เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้จึงต้องช่วยเหลือ โดยจะเน้นช่วยเหลือครอบครัวตำรวจและประชาชนทั่วไป

ทางด้าน รต.ปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษา ศปทส.ตร ได้กล่าวว่า คณะที่ปรึกษา ศปทส.ตร ทุกท่านมีความเป็นห่วงพี่น้องชาวภาคใต้ทุกคนที่ประสบอุทกภัยอย่างหนัก เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันครับ

ขณะที่ นาย วิสิทธิ์ อิทธิวราภรณ์ ที่ปรึกษา ศปทส.ตร กล่าวว่า ตนเองอยู่ที่ จ.ภูเก็ต แต่ชาวภูเก็ตก็ไม่ทิ้งคนใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเช่นกันครับ