ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดโครงการ “ตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ.” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 (Suvarnabhumi Airport Job Fair 2019) ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 6 อาคารจอดรถ 3 ทสภ. (ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ ทสภ.) โดยมีบริษัทและผู้ประกอบการใน ทสภ. ร่วม 40 แห่งมาออกบูธรับสมัครงานกว่า 2,000 อัตรา ในตำแหน่งต่างๆ อาทิ พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น พนักงานคลังสินค้า พนักงาน IT Support เป็นต้น ตั้งแต่วุฒิการศึกษาระดับประถม - ปริญญาโท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้าทำงานกับบริษัทผู้ประกอบการชั้นนำภายในท่าอากาศยาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2132 - 9084 , 0 2 132 - 9080

กองทุนประกันวินาศภัย