เมื่อวันที่ 14พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยพล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพ พลอ.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ ที่ปรึกษาหลักสูตร นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่1 ได้มีโอกาสเข้าดูงานมหาวิทยาลัยกลาสโกว พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายด้านการศึกษา การวิจัยจาก ศาสตราจารย์ Bill Cushley

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกลาสโกว ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ4ของยุโรป มีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาเล่าเรียนกันทั่วโลกโดยเฉพาะนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากที่สุด รวมทั้งมีนักศึกษาไทยประมาณกว่า100คน

มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1451 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสามมหาวิทยาลัยในเมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร มีชื่อเสียงในด้านการสอนและการวิจัย และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยโบราณของสก็อตแลนด์ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยกลาสโกว์นั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของ สหราชอาณาจักรมาหลายศตวรรษ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยนอกเขตลอนดอนที่มีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ยังมีชื่อเสียงทางด้านสังคมศาสตร์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านวิศวกรรมศาสตร์เลยแม้แต่น้อย กลาสโกว์นั้นถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของยุคแสงสว่างอย่างแท้จริง ศาสตราจารย์ฟรานซิส ฮัทชิสัน แห่งมหาวิทยาลัยกลาสโกว์เป็นผู้ริเริ่มทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utilitarian principle) ซึ่งเป็นหนึ่งในทฤษฎีพื้นฐานภายใต้เศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิก (Classical Economics) อดัม สมิธ ศิษย์เก่าที่โด่งดังที่สุดของมหาวิทยาลัยกลาสโกว์นั้นได้ผสมผสานทฤษฎีนี้ผนวกกับแนวคิดของเดวิด ฮูม นักปรัชญาชาวเอดินเบอระ ก่อให้เกิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ เศรษฐศาสตร์การเมือง และทฤษฎีการค้าเสรี ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกอย่างมหาศาลมาจนถึงยุคปัจจุบัน