“บัตรสมาชิกบางจาก” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ช่วยสังคมไปด้วยกัน ร่วมมอบเงินจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตร รวมกับยอดสมทบของบางจากฯ เป็นเงิน 4 ล้านบาทให้องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวม 13 แห่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ตามโครงการ “สมาชิกบัตรบางจาก ร่วมปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ”

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.62 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรบางจากตลอดปี 2561 รวมกับส่วนที่บริษัทบริจาคสมทบเพิ่มเติมเป็นเงินทั้งสิ้น 4 ล้านบาท ตามโครงการสมาชิกบัตรบางจากร่วมปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์รวม 13 แห่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นนวัตกรรมช่วยเหลือสังคมที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถทำร่วมกันได้และเลือกทำได้ทุกวัน โดยบางจากฯ ได้สร้างสรรค์ช่องทางให้สมาชิกเลือกบริจาคคะแนนสะสมที่ได้รับจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจากเช่น ร้านกาแฟอินทนิล สพาร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้นให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ และเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทยังได้พัฒนา feature “ตะกร้าบุญ” บน Bangchak Mobile Application และ www.bcpgreenmiles.com ให้สมาชิกสามารถระบุจำนวนคะแนน และเลือกองค์กรสาธารณประโยชน์ที่จะบริจาคได้เป็นครั้งๆไป จึงเชิญชวนผู้ใช้น้ำมันสมัครบัตรบางจาก เพื่อร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ไปด้วยกัน อีกทั้งสมาชิกบัตรบางจาก ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรม “ขึ้นเท่าไหร่ คืนเท่านั้น” ที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในวันแรกที่ราคาน้ำมันปรับขึ้น เพราะจะคืนส่วนเพิ่มกลับไปให้เป็นคะแนนสะสมให้กับสมาชิก

สำหรับองค์กรสาธารณประโยชน์ 13 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิรามาธิบดี สภากาชาดไทย มูลนิธิคุ้มครองเด็ก มูลนิธิธรรมรักษ์ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มูลนิธิแพทย์ชนบท มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และมูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ ครอบคลุมการทำประโยชน์ทุกด้านของสังคม ทั้งเด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วย สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่ปลายปี 2561 สพาร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มบางจากฯยังได้จัดโครงการ“ไม่รับถุง คุณช่วยโลก” โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าและไม่รับถุงพลาสติก จะเท่ากับช่วยบริจาคเงินสมทบมูลค่า 20 สตางค์ ต่อถุง 1 ใบให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ 13 แห่งดังกล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน