ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ที่ลาน OPD ชั้น 1 เน้นกิจกรรมสุดสนุก ส่งเสริมจินตนาการ สำหรับเด็กๆในย่านฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตก ภายในงานมีกิจกรรมมากมายเช่น วันศุกร์ที่ 11 ม.ค.การแสดงละครใบ้ วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.การเสวนาเรื่อง “เรื่องยุ่งที่ไม่ยุ่งของเด็กวัยเรียน” โดยพญ.นลินี เชื้อวนิชชากร กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กร่วมพูดคุยกับศิลปินมากความสามารถ คุณยุ้ย ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี การแสดงชุดพิเศษจากน้องธาม ด.ช.ธีธัช วงศ์วัชระ ผู้ชนะเลิศจากโครงการ Phyathai 3 Superstar Talent ปีที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค.ร่วมชมการแสดงมายากล พร้อมด้วยบูทผู้สนับสนุนต่างๆที่มาร่วมมอบของที่ระลึกให้กับเด็กๆ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นมาสำหรับเด็กๆ ที่เป็นลูกค้าของ รพ.พญาไท 3 และ บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมงานได้ตลอดกิจกรรม