วันที่ 9 กรกฎาคม 2567  แขวงทางหลวงกรุงเทพฯ โดย ผู้อำนวยการแขวง ทางหลวงกรุงเทพฯ นาย พรชัย ศิลารมย์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง นายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ร่วมกันแก้ไข ไฟส่องสว่าง ริมถนน พหลโยธิน และซ่อมแซมสะพานลอยที่ชำรุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย กับผู้ที่ สัญจร ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ประชาชนต้องปลอดภัย ต้องขอขอบคุณนาย กุลดิลก หาญภักดีปฎิมา หัวหน้างานอำนวย ความ ปลอดภัยแขวงทางหลวงกรุงเทพฯพร้อม นาย ปรัชญ ทัศนียาภรณ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงลำลูกกา โดยการประสานงานจาก นาย รัชพล จรุงพันธ์วัฒนา ประธานแขวงสนามบินและสื่อ สยามรัฐ