รับชมการถ่ายทอดสด ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2567 จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย ร่วมลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัวและรางวัลอื่นๆไปพร้อมๆกัน

 

 

1.รางวัลที่ หนึ่ง 1 รางวัล 6,000,000
2.รางวัลที่ สอง 5 รางวัล 200,000
3.รางวัลที่ สาม 10 รางวัล 80,000
4.รางวัลที่ สี่ 50 รางวัล 40,000
5.ที่ ห้า 100 รางวัล 20,000
6.รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่ง 2 รางวัล 100,000
7.รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง 2,000 รางวัล 4,000
8.รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง 2,000 รางวัล 4,000
9.รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง 10,000 รางวัล 2,000


ทั้งนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ถูกรางวัลมีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับแต่วันออกรางวัลสลาก หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัล ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท