# ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐาน อันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล  มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคก้าวไกลตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92   วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567

ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันที่ 12 มิ.ย.67 นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญระบุด้วยว่าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย คู่กรณีไม่สมควรแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคมอันอาจกระทบต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาล

# นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ กรณีที่นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หารือร่วมกับ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกฯ และนางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งใกล้เวลาครบ 15 วัน ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้  ซึ่ง ตนเองไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย นายวิษณุเพียงแต่ประชุมกับทีมงาน ให้ท่านได้มีเวลาดูเรื่องต่างๆดีกว่า 

# นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล ที่ ป.ป.ช.ได้ส่งข้อเสนอแนะพร้อมความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ปัจจุบัน ป.ป.ช.กำลังติดตามงานว่า ครม. และรัฐบาลดำเนินการตามข้อเสนอแนะครบถ้วนหรือไม่ โดยบางเรื่องเห็นว่ารัฐบาลมีการประชุม ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆอยู่

และล่าสุด ป.ป.ช.เชิญตัวแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาให้ข้อมูล กรณีรัฐบาลเตรียมกู้เงิน ธ.ก.ส.มาใช้ในโครงการนี้ด้วย เพื่อรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมด ยืนยันว่า ป.ป.ช.ยังอยู่ระหว่างการติดตามงานของรัฐบาลในนโยบายนี้อยู่

# นายยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ให้สัมภาษณ์ว่า ตัวชี้วัด หรือจุดเปลี่ยนที่สำคัญนั้น อยู่ที่คดีของนายกรัฐมนตรี ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาในรูปแบบไหน ถ้าออกมาในลักษณะที่นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ไปต่อ เรื่องนี้ก็จะบรรเทาเบาบางสถานการณ์ที่ตึงเครียดให้กับรัฐบาลพอสมควร

แต่ถ้าออกมาในลักษณะไม่ได้ไปต่อ สิ่งที่จะเกิดผลกระทบอันแรก คือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรีด้วย ซึ่งจะนำมาสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ ซึ่งแคนดิเดตที่มีอยู่ในวันนี้เพียงไม่กี่ท่านเท่านั้น ถ้าไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นเสียก่อน