วันที่ 5 มิ.ย. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองน่าท่องเที่ยวเขตภาคเหนือ “เมืองล้านนาน่าเที่ยว” ที่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.นี้ พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายจักรพงษ์ แสงมณี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจุลพันธ์ุ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมคณะ 

โดยวันที่ 7 มิ.ย. เวลา 13.30 น. นายกฯพร้อมคณะ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยัง จ.เชียงใหม่ เริ่มภารกิจแรกเวลา 15.15 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  จากนั้นเวลา 16.45 น. นายกฯเยี่ยมชมโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข ที่สวนสาธารณะสิริสุขนันทน์ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

ส่วนวันที่ 8 มิ.ย. ช่วงเช้าเวลา 10.00 น. นายกฯจะเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เปิดเมืองท่องเที่ยว” และเยี่ยมชมบูธภายในงาน ที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ก่อนเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน) ที่ห้องประชุมตลาดจริงใจมาร์เก็ต จากนั้นในช่วงบ่ายนายกฯเดินทางไป จ.ลำพูน สักการะพระธาตุหริภุญชัย พร้อมพบปะชุมชนทำโคมลำพูน และกลุ่มคนถีบสามล้อลำพูน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ก่อนไปเยี่ยมชมพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ศาลากลาง จ.ลำพูน 

จากนั้นเวลา  14.00 น. นายกฯเดินทางไปเยี่ยมชมร้านกาแฟเผ่าอาข่า ที่ร้าน Aq Bur old town คาเฟ่ย่านเมืองเก่าลำพูน ก่อนเดินทางต่อด้วยรถรางชมเมือง ไปเยี่ยมชมขั้นตอนเลี้ยงหม่อนไหม “เศรษฐกิจพอเพียง” การสาธิตการทอผ้าไหมยกดอก การทำผ้ามัดย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ และชิมอาหารถิ่น ที่ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน อ.เมืองลำพูน

เวลา 14.55 น. นายกฯเยี่ยมชมโรงงานผลิตเซรามิคและผลงานจิตรกรรมบนจานกระเบื้อง เครื่องปั้นดินเผา กิจกรรม Workshop วาดหรือปั้นเซรามิค ที่เตาเผาชวนหลง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน และไปเยี่ยมชมตัวอย่างเจ้าของกิจการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประยุกต์ ที่สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น อ.เมืองลำพูน และในช่วงเย็นเวลา 16.20 น. นายกฯจะพบปะประชาชนและรับฟังปัญหาคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

และในวันที่ 9 มิ.ย. นายกฯจะลงพื้นที่ จ.ลำปาง ภารกิจแรกเวลา 10.00 น. เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง การสาธิตการทำสมุนไพรบำรุงกำลังช้าง และการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จากนั้นเดินทางไปสักการะพระธาตุลำปางหลวง และชมเงาพระธาตุกลับหัว (Unseen in Thailand) ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

จากนั้นเวลา 11.30 น. ไปเยี่ยมชมการสาธิตขั้นตอนการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม และชมผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโมในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ร้านข้าวแต๋นทวีพรรณ อ.เกาะคา จ.ลำปาง ก่อนไปชมการสาธิตทำกระเพราเนื้อ (แชมป์ World Kaphrao Thailand Grand Prix 2023) พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านครัวเนื้อหอม อ.เมืองลำปาง  

ส่วนในช่วงบ่ายเวลา 14.15 น. นายกฯเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านแจ้ซ้อน ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯช่วงเย็นวันเดียวกัน