การแข่งขันมวยสากลระดับโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิก 2024 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2024 รอบ 13.00 น. Bout 461 
รุ่น 75 กก. หญิง รอบ 16 คน ใบสน มณีก้อน พบ ซอง ซูยอน (Seong Suyeon) จากเกาหลีใต้
(รอเวลาการแข่งขัน)

รอบ 18.30 น. Bout 500 
รุ่น 57 กก. หญิง รอบ 3 รอบ 16 คน
นิลาวัลย์ เตชะสืบ พบ เหงียน เวียน ทราน (Nguyen Huyen Tran) จากเวียดนาม

รอผล รุ่น 80 กก.   วีระพล จงจอหอ  ( ถ้าชนะจะชกในรอบค่ำ)