อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ บุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมธี วิธวาศิริ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งภายในงานมีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อองค์กรและพนักงานทุกคน โดย TPS มุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเป็น เทค-คอมพานี (Tech company) อย่างครบวงจร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น กรุงเทพฯ