อย่างที่ทราบกันดีว่า “สายไฟฟ้า” เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมพลังงานไฟฟ้า ให้ผู้คนสามารถใช้งานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการเลือก ชนิดของสายไฟ ให้เหมาะสม ไม่ใช่แค่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการเพียงแค่อย่างเดียว แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้งานโดยตรง การเลือกสายไฟให้ถูกต้องจึงถือเป็นเรื่องใหญ่ ที่ไม่ควรปล่อยปละละเลย

สายไฟเพื่องานติดตั้งตามอาคาร

สำหรับชนิดของสายไฟที่เหมาะสำหรับนำเอาไปใช้ติดตั้งตามอาคาร คือ สายไฟ VCT / VCT-G มีทั้งแบบแกนเดี่ยว หลายแกน และมีสายดิน ส่วนฉนวนและเปลือกทำจากพีวีซี ตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดง เป็นสายไฟที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 450/750 โวลต์ ทนอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 70 องศาเซลเซียส จุดเด่นที่สำคัญคือความอ่อนตัว และสามารถที่จะทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี 

สายไฟเพื่องานติดตั้งทั่วไป

หากต้องการเลือกสายไฟเพื่อนำเอาไปติดตั้งทั่วไป เช่นบ้านพักอาศัย อาคาร แนะนำสายไฟชนิด IEC01 THW เป็นสายไฟมาตรฐานสำหรับวงจรไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส ที่เป็นสายไฟแกนเดี่ยว ตัวนำไฟฟ้าผลิตจากทองแดงและมีหลายสีให้เลือกใช้งาน เช่น สี ฟ้าอ่อน น้ำตาล เทา ตามมาตรฐานไฟฟ้า 3 เฟสใหม่ หรือ สีเขียวคาดเหลืองเพื่อแสดงถึงสายดินเป็นต้น

สายไฟเพื่องานที่ต้องการความทนต่อสภาพแวดล้อม

ชนิดของสายไฟที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อม และสามารถที่จะฝังดินได้ แนะนำเป็นสายไฟ NYY / NYY-G ที่มีทั้งแบบแกนเดี่ยว หลายแกน และมีสายดิน สายไฟชนิดนี้จะเป็นสายชนิดกลมที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 450/750 โวลต์ ส่วนฉนวนเป็นพีวีซี และเปลือกพีวีซี 2 ชั้น ทนต่ออุณหภูมิได้สูงสุดถึง 70 องศาเซลเซียส มีจุดเด่นตรงที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดี ติดตั้งบนรางสายไฟฟ้า ร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรงได้เช่นกัน

สายไฟเพื่องานที่ใช้เป็นสายเมนนำไฟฟ้า

สำหรับสายเมนนำไฟฟ้า นิยมใช้สาย CV ที่เป็นสายไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ โดยสายไฟชนิดนี้จะมีทั้งแบบแกนเดี่ยว และแบบหลายแกน ส่วนฉนวนจะเป็น XLPE และเปลือกเป็นพีวีซี สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 600/1,000 โวลต์ ทนต่ออุณหภูมิได้สูงสุดถึง 90 องศาเซลเซียส สายไฟ CV สามารถที่จะทำการติดตั้งได้ทั้งแบบเดินลอยในอากาศ ร้อยท่อ และฝังดิน แต่หากนำไปใช้ติดตั้งในอาคาร แนะนำให้เดินในท่อ หรือติดตั้งในรางที่ปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

สายไฟเพื่องานที่ใช้ต่อกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

ชนิดของสายไฟที่เหมาะสำหรับนำเอาไปใช้ต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ จะเป็นสาย 60227 IEC 53 ที่มีโครงสร้างคล้ายกับสายไฟ VCT เนื่องจากเป็นสายไฟฟ้าที่มีตัวนำเป็นสายอ่อนเหมือนกัน ส่วนฉนวนและเปลือกเป็นพีวีซี สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 300/500 โวลต์ ทนต่ออุณหภูมิได้สูงสุดถึง 70 องศาเซลเซียส แต่จุดที่แตกต่างกัน คือ สาย 60227 IEC 53 จะใช้เดินร้อยท่อฝังดินโดยตรงไม่ได้  

สายไฟสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม

หากต้องการเลือกสายไฟ ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม นิยมใช้สาย CV ที่มีตัวเลือกหลายขนาดทั้งชนิดแกนเดี่ยวและหลายแกน โดยจุดเด่นก็คือฉนวน XLPE ที่มีความทนทานมีคุณสมบัติหน่วงไฟและทนอุณหภูมิได้สูง 

สรุปบทความ

ทั้งหมดนี้ คือ ข้อมูลวิธีการเลือกชนิดของสายไฟ ที่บริษัทแสงสหอุปกรณ์ จำกัด ได้นำเอามาฝากคุณผู้อ่านในวันนี้ อย่างที่ได้มีการกล่าวไปในตอนต้นว่า การเลือกสายไฟฟ้าเพื่อนำเอาไปใช้งานอย่างถูกต้อง ไม่ใช่แค่เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสายไฟฟ้า จำเป็นที่จะต้องเลือกสายไฟที่มีความเหมาะสม เลือกสายไฟที่มีการออกแบบมาเพื่อการใช้งานในรูปแบบนั้นๆ โดยเฉพาะ และที่สำคัญจะต้องเป็นสายไฟที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเท่านั้น!!