พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค เติมเต็มจุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่เขตประเวศเข้าถึงบริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยการขยายพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อเปิดช่องทางการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และด้านรักษาความสะอาด


ล่าสุด พาราไดซ์ พาร์ค ได้มีพิธีส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติมจุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) ให้กับ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วย นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตประเวศ และคณะผู้บริหารเขตประเวศ ณ จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) ณ ชั้น G โซน Paradise Service ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
 
สำหรับการเพิ่มพื้นที่ จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) สำนักงานเขตประเวศ นั้น นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค และ กรุงเทพมหานคร ในการสนับสนุนงานบริการภาครัฐ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ประเวศได้เข้าถึงการบริการที่ครบครันมากยิ่งขึ้น โดยมีทั้งช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร การขอคัดสำเนาเอกสารทางการทะเบียน งานบริการด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ได้แก่ การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเบี้ยความพิการ และงานบริการด้านรักษาความสะอาด ได้แก่ รับแจ้งสูบสิ่งปฏิกูล รับแจ้งตัดหรือขุดต้นไม้ เป็นต้น โดยเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 18.30 น.
                                                                                                                                       
#ParadisePark #พาราไดซ์พาร์ค #กรุงเทพมหานคร #จุดบริการด่วนมหานคร #BMAExpressService #สำนักงานเขตประเวศ