วัน อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 67 เวลา 10.00 น.นาย รัชพล จรุงพันธ์วัฒนา ประธานแขวงสนามบิน เขตดอนเมือง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเขตดอนเมือง และ ประธาน ชุมชน วังทอง  พร้อมนาง นุชจรี พงษ์เจริญ ประธานชุมชน ยิ่งโอฬาร ได้ร่วมกันมอบ เวชภัณฑ์ ยาทำแผล เพื่อเป็นการปฐมพยาบาล เบื้องต้น ให้กับ ประธาน อปพร เขตดอนเมือง นาย สมชาย พรมหมอินทร์ เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้กับอาสาสมัคร ที่ลงปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ในพื้นที่เขตดอนเมือง